Yapı Kredi Bankası’ndan 7 Milyar Dolarlık Yetki

Yapı Kredi Bankası, yurt dışında 7 milyar dolara kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verdi.

Banka’dan KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankamız Yönetim Kurulu’nun 27.12.2023 tarihli kararı ile; Yapı Kredi tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden 1 (bir) yıllık dönem içerisinde, yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, Yapı Kredi’nin hali hazırda kurulu MTN (Medium Term Note) Programı altında veya MTN Programından bağımsız olarak gerçekleştirilecek, toplamda 7,000,000,000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılmasına bu toplam miktarın, 2,000,000,000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına denk gelen kısmının 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabilmesine; bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, yurt içinde ve yurt dışında yer alan merciler nezdinde her türlü başvurunun ve işlemin yapılması, her bir ihraç için gerçekleştirileceği döviz cinsi ve tutar ile ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili, tahkim ve yetki şartları da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, kabul edilmesi ve onaylanması, tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, gerektiğinde her türlü tadil ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. “

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x